SORGULAMALARAşağıda konu başlıkları ile belirtilmiş sorgulamalar hakkında bilgi temin etmek hizmetlerimiz arasındadır.

 

Tapu sorgulaması;

Araştırma, hedef kişinin ülke çapında taşınmaz mallarının olup olmadığına dair yapılır. Kişinin kendi adına kayıtlı mal varlığı varsa, bu araştırma sonunda belirlenir.

 

Medeni Hal Sorgulaması;

Kişi hakkında yapılan araştırma sonucu medeni hal geçmişi hakkında bilgi edinilir. Boşanmış ise tarihleri, çocuk sahibi ise doğum yıllarına dair bilgi edinilir.

 

Araç Sorgulaması;

Özel şahısa ait ya da şirket üzerine kayıtlı araçlar araştırılır. Araçların hangi yoldan alındığı, üzerinde ipotek olup olmadığı tespit edilir.